Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu
2. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu
3. 28/03/2023 30/03/2023 Stiahnuť správu
4. 06/04/2022 06/04/2022 Stiahnuť správu