Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/11/2022 22/11/2022 Stiahnuť správu
2. 06/05/2022 10/05/2022 Stiahnuť správu