Základná škola, Československej armády 22, Prešov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/02/2022 15/02/2022 Stiahnuť správu