Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš, Ul. Obrancov mieru č. 1779, Dolný Kubín

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 25/01/2023 27/01/2023 Stiahnuť správu