Súkromná základná škola s materskou školou Jánoš, ul. Obrancov mieru č.1779, Dolný Kubín

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 04/06/2024 04/06/2024 Stiahnuť správu