Súkromná škôlka HOXFORT s komunikačným jazykom maďarským, Kukučínova 6 666 Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 07/11/2023 07/11/2023 Stiahnuť správu