Súkromná materská škola, Púpavová ulica 4108/12, Cabaj – Čápor

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/09/2023 20/09/2023 Stiahnuť správu
2. 14/11/2022 18/11/2022 Stiahnuť správu
3. 06/02/2024 06/02/2024 Stiahnuť správu