Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2022 15/03/2022 Stiahnuť správu
2. 09/06/2022 10/06/2022 Stiahnuť správu