Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 23/01/2024 31/01/2024 Stiahnuť správu
2. 02/02/2022 03/02/2022 Stiahnuť správu
3. 11/05/2022 11/05/2022 Stiahnuť správu