Stredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, Trenčín

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/02/2023 08/02/2023 Stiahnuť správu