Stredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, Trenčín

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 13/03/2024 13/03/2024 Stiahnuť správu
2. 16/03/2022 16/03/2022 Stiahnuť správu
3. 06/02/2023 08/02/2023 Stiahnuť správu