Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/03/2023 14/03/2023 Stiahnuť správu
2. 08/02/2023 15/02/2023 Stiahnuť správu
3. 03/06/2024 03/06/2024 Stiahnuť správu