Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 26/09/2023 26/09/2023 Stiahnuť správu