Stredná odborná škola elektrotechnická, Ul. Sibírska 1, Trnava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/03/2022 16/03/2022 Stiahnuť správu
2. 16/03/2022 16/03/2022 Stiahnuť správu
3. 12/03/2024 12/03/2024 Stiahnuť správu