Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2022 15/03/2022 Stiahnuť správu
2. 15/03/2022 15/03/2022 Stiahnuť správu