Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/06/2022 22/06/2022 Stiahnuť správu