Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 20, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 02/05/2024 21/05/2024 Stiahnuť správu