Stredná odborná škola beauty služieb, Račianska 105, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/03/2023 15/03/2023 Stiahnuť správu
2. 17/01/2022 25/01/2022 Stiahnuť správu
3. 19/09/2022 19/09/2022 Stiahnuť správu