Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava organizačnej zložke Špeciálna základná škola, Továrenská 63/1, Myjava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 24/10/2022 26/10/2022 Stiahnuť správu