Spojená škola, organizačná zložka Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským – Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/03/2022 16/03/2022 Stiahnuť správu