Spojená škola, organizačná zložka Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Speciális Alapiskola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda -Dunaszerdahely

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 26/02/2024 26/02/2024 Stiahnuť správu