Spojená škola, M. R. Štefánika 1, Vrútky, organizačná zložka Gymnázium J. C. Hronského, M. R. Štefánika 1, Vrútky

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 13/03/2024 13/03/2024 Stiahnuť správu