SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/06/2022 20/06/2022 Stiahnuť správu
2. 14/09/2022 14/09/2022 Stiahnuť správu