Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy železničnej, Palackého 14, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/05/2023 10/05/2023 Stiahnuť správu