Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/05/2024 09/05/2024 Stiahnuť správu