Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/01/2022 20/01/2022 Stiahnuť správu
2. 20/09/2022 20/09/2022 Stiahnuť správu