Materská škola, Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 11/03/2024 14/03/2024 Stiahnuť správu