Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským- Óvoda, Námestie slobody 1395/11 Marcelová

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 07/04/2022 12/04/2022 Stiahnuť správu