Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Malá nad Hronom 24

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/09/2023 21/09/2023 Stiahnuť správu
2. 01/03/2023 03/03/2023 Stiahnuť správu