Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Hlavná 101/28, Veľké Dvorníky – Nagyudvarnok

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 27/02/2023 28/02/2023 Stiahnuť správu