Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Čakanovce 384

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 14/11/2023 15/11/2023 Stiahnuť správu