Materská škola – Óvoda, L. Kossutha 1272/103, Kráľovský Chlmec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 10/05/2022 12/05/2022 Stiahnuť správu
2. 10/05/2022 12/05/2022 Stiahnuť správu