Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským – Madách Imre Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín – Somorja

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 28/09/2022 30/09/2022 Stiahnuť správu
2. 20/03/2024 21/03/2024 Stiahnuť správu