Evanjelická základná škola, Palisády 57, 811 06 Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/11/2023 20/11/2023 Stiahnuť správu
2. 10/06/2024 10/06/2024 Stiahnuť správu