Elokované pracovisko, Záborského ulica 3248/13, Poprad, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/06/2022 06/06/2022 Stiahnuť správu