Elokované pracovisko, Sládkovičova 7, Badín ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Tajovského 2, Badín

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 19/10/2023 24/10/2023 Stiahnuť správu