Elokované pracovisko, Školská 417, Tekovské Nemce ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 416, Tekovské Nemce

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 13/05/2024 16/05/2024 Stiahnuť správu