Elokované pracovisko, Budmerice 363 ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Budmerice 430

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 07/02/2024 08/02/2024 Stiahnuť správu