Cirkevná základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítasi Nyelvű Réformátus Egyházi Alapiskola, Elektrárenská 50, Vojany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 24/03/2022 29/03/2022 Stiahnuť správu