Cirkevná spojená škola, organizačná zložka Cirkevná materská škola sv. Michala Archanjela, Vodárenská 78, Piešťany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 04/04/2022 04/04/2022 Stiahnuť správu
2. 04/04/2022 04/04/2022 Stiahnuť správu
3. 07/10/2022 07/10/2022 Stiahnuť správu