Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 1, Levice a elokované pracovisko ako súčasť Centra poradenstva a prevencie, F. Rákocziho II. 1, Šahy

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/04/2023 21/04/2023 Stiahnuť správu