Zmena telefónnych čísiel

Štátna školská inšpekcia mení od 1. 8. 2021 telefónne čísla pevných liniek ústredia a jednotlivých školských inšpekčných centier. Nové telefónne čísla sa nachádzajú v záložke KONTAKTY.

Spracovanie osobných údajov

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo .

Úprava vstupu verejnosti na pracoviská Štátnej školskej inšpekcie

Štátna školská inšpekcia upravuje vstup na ústredie a jednotlivé školské inšpekčné centrách a ich pracoviská nasledovne. Pri vstupe do budovy ústredia Štátnej školskej inšpekcie v Bratislave a do budov školských inšpekčných centier, resp. do priestorov, v ktorých sídli štátna školská inšpekcia a školské inšpekčné centrá a ich pracoviská, je každá osoba povinná dodržiavať hygienické opatrenia vydané […]