Zmena stránkových hodín na jednotlivých pracoviskách

Služobný úrad Štátna školská inšpekcia oznamuje, že za účelom dodržiavania prípustných mikro-klimatických podmienok na pracoviskách podľa osobitných predpisov na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením zdravia v dôsledku nadmerných horúčav v dobe od 8. júla 2024 budú stránkové hodiny na jednotlivých pracoviskách Štátnej školskej inšpekcie od 9,00 hod. do 13,00 hod.

V Bratislave 04.07. 2024