Autoevalvácia školy

Skúsenosti Štátnej školskej inšpekcie ukazujú, že najefektívnejším nástrojom na rozvoj škôl je angažovanosť školy pri vlastnom zlepšovaní, ktoré je dôsledkom procesu autoevalvácie.