Správca obsahu

Štátna školská inšpekcia

Staré Grunty 52

841 04 Bratislava 4

socialnesiete@ssi.sk