Základná umelecká škola, Toplianska 144, Raslavice a Elokované pracovisko, Tulčík 116, Elokované pracovisko, Bartošovce 148, Elokované pracovisko, Demjata 157, Elokované pracovisko, Hertník 261 ako súčasti Základnej umeleckej školy, Toplianska 144, Raslavice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 07/11/2023 08/11/2023 Stiahnuť správu