Základná umelecká škola, Široké 353 a Elokované pracovisko, Široké 385 ako súčasť Základnej umeleckej školy, Široké 353

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 19/10/2023 19/10/2023 Stiahnuť správu
2. 19/10/2023 19/10/2023 Stiahnuť správu