Základná umelecká škola, Námestie slobody 8, Krompachy

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/04/2022 21/04/2022 Stiahnuť správu
2. 15/11/2022 15/11/2022 Stiahnuť správu