Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok a Elokované pracovisko, Kostolné námestie 15, Kežmarok, Elokované pracovisko, Hradné námestie 38, Kežmarok, Elokované pracovisko, Nižná brána 8, Kežmarok, Elokované pracovisko, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, Elokované pracovisko, Petržalská 21, Kežmarok ako súčasti Základnej umeleckej školy Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/11/2023 22/11/2023 Stiahnuť správu