Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán kola, Alapiskola, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 07/04/2022 Stiahnuť správu