Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/03/2024 21/03/2024 Stiahnuť správu
2. 06/04/2022 07/04/2022 Stiahnuť správu