Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda – Dunaszerdahely

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 12/04/2022 13/04/2022 Stiahnuť správu